อัสนี & วสันต์ โชติกุล discography

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่เป็นไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เดือนเพ็ญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กาละเทศะ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เพลงของเขา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – น้ำเอย น้ำใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – วันนี้ วันดี วันที่เป็นไท.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สมชายกล้าหาญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บอกแล้ว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บ้าหอบฟาง (Live).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่เป็นไร (Live).mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บังอรเอาแต่นอน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ขลุ่ยผิว.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บังเอิญติดดิน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – วีณาแกว่งไกว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ร่ำไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เบื๊อก.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทนไม่ได้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กล้าหาญ-ชาญชัย.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยินดีไม่มีปัญหา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อยากจะลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – วัวลืมตัว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สุขใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่เกี่ยวกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – หัวใจสะออน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ฟักทอง.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กุ้มใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เล็กลง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คงเดิม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สัปปะรด.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เหลือเก็บ เหลือจ่าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เกี่ยวก้อย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่จบ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทำไม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ดอกไม้ไปไหน.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รุ้งกินน้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลักไก่.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลงเอย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ความงามที่แตกต่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อเมริกา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ตาอยู่.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลาก่อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลาก่อน ( บรรเลง ).mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บางอ้อ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อย่าเลย ขอบใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – I love you.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ดาวล้อมเดือน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เชียร์ขาดใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – The Spoon.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คนหลายใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ข้าวเย็น.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทำอยู่ ทำไป (ภาคแนะนำ).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เดือนเมษา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ12 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สัจธรรม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ13 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ข้าวเย็น Backing track.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – จินตนาการ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เป็นยักษ์เป็นมาร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สิทธิ์ของเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลูกผู้ชาย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เพลงป่า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ฉันเอง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – พิรุธ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รับไม่ไหว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ฉันเสียดาย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทุกทุกคนเป็นคนดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ12 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สิทธิ์ของเธอ ( Minus-1).mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เด็กเลี้แกะ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – So sad.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อยากให้อยู่ด้วยไหม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – จะพายาม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ดิน น้ำ ลม ไฟ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เจ็บแต่ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รู้เลย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สู้สุดใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยืนหยัด ยืนยง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ใกล้กับไกล.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – 30 กุมภา 2549.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ12 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยิ่งสูงยิ่งหนาว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ13 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สำเนียงประชาธิปไตย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ14 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – โศกเศร้าเสียเหลือเกิน.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยินยอม (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เจ้าสาวที่กลัวฝน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ห้องของฉัน (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน6 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลาก่อน (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ดอกไม้พลาสติก.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน8 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่กล้าบอกเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน9 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยินดีไม่มีปัญหา (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ให้เธอ (อคูสติก).mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ1 – วสันต์ & อีสซึ่น – เลยตามเลย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ2 – วสันต์ & อีสซึ่น – ให้เธอ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ3 – วสันต์ & อีสซึ่น – ห้องของฉัน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ4 – วสันต์ & อีสซึ่น – อาจจะพอแล้ว.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ5 – วสันต์ & อีสซึ่น – ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ6 – วสันต์ & อีสซึ่น – พบกันครึ่งทาง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ7 – วสันต์ & อีสซึ่น – มาร์ชคนง่วงนอน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ8 – วสันต์ & อีสซึ่น – อยากกลับบ้าน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ9 – วสันต์ & อีสซึ่น – รีบทำ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ10 – วสันต์ & อีสซึ่น – หัวใจมันเบื่อ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ11 – วสันต์ & อีสซึ่น – จะเรียนรู้.mp3

วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ1 – วสันต์ โชติกุล – ขึ้นโต๊ะ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ2 – วสันต์ โชติกุล – แทนคำนั้น.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ3 – วสันต์ โชติกุล – เชิญแขก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ4 – วสันต์ โชติกุล – ไม่มีทาง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ5 – วสันต์ โชติกุล – สับสน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ6 – วสันต์ โชติกุล – ช่างมันนะ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ7 – วสันต์ โชติกุล – ฝันที่สวยงาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ8 – วสันต์ โชติกุล – ตกใจ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ9 – วสันต์ โชติกุล – ทุกที ทุกที่เลย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ10 – วสันต์ โชติกุล – ฉันเองก็เสียใจ.mp3

วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 11 – วสันต์ & อีสซึ่น – หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 12 – วสันต์ & อีสซึ่น – ทัศนาจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 13 – วสันต์ & อีสซึ่น – ชาวดง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 14 – วสันต์ & อีสซึ่น – วิญญาณในภาพถ่าย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 15 – วสันต์ & อีสซึ่น – ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 16 – วสันต์ & อีสซึ่น – เพื่อนกับชีวิต.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 17 – วสันต์ & อีสซึ่น – เกาะสวรรค์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 18 – วสันต์ & อีสซึ่น – แม่สาวตางาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 19 – วสันต์ & อีสซึ่น – เซิ้งสากล.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 110 – วสันต์ & อีสซึ่น – กิ่งดอกฟ้า.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 111 – วสันต์ & อีสซึ่น – สามเกลอพเนจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 112 – วสันต์ & อีสซึ่น – แกะเจ้าเลห์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 113 – วสันต์ & อีสซึ่น – บนเส้นทางรัก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 114 – วสันต์ & อีสซึ่น – สัมพันธ์ไทย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 21 – Isn.t – หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 22 – Isn.t – ทัศนาจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 23 – Isn.t – ชาวดง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 24 – Isn.t – วิญญาณในภาพถ่าย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 25 – Isn.t – ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 26 – Isn.t – เพื่อนกับชีวิต.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 27 – Isn.t – เกาะสวรรค์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 28 – Isn.t – แม่สาวตางาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 29 – Isn.t – เซิ้งสากล.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 210 – Isn.t – กิ่งดอกฟ้า.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 211 – Isn.t – สามเกลอพเนจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 212 – Isn.t – แกะเจ้าเลห์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 213 – Isn.t – บนเส้นทางรัก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 214 – Isn.t – สัมพันธ์ไทย.mp3

อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 01. สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 02. ฟักทอง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 03. วัวลืมตัว.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 04. เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 05. ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 06. ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 07. เล็กลง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 08. เหลือเก็บ – เหลือจ่าย.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 09. ไม่จบ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 10. สุขใจ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3อัสนี – วสันต์ – 11. อเมริกา.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 01. ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 02. ขลุ่ยผิว.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 03. วีณาแกว่งไกว.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 04. กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 05. กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 06. บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 07. ดอกไม้ไปไหน.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 08. สับปะรด.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 09. น้ำเอย น้ำใจ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 10. กล้าหาญชาญชัย.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 11. ทำดี ได้ดี.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 12. รุ้งกินน้ำ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 13. ความงามที่แตกต่าง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4อัสนี-วสันต์ – 14. คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ.mp3

อัสนี – วสันต์ – ผักชี1 ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี2 ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี3 เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี4 บังอรเอาแต่นอน.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี5 สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี6 ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี7 ทั้งๆที่รู้.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี8 หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี9 ขลุ่ยผิว.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค1 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค2 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค3 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค4 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค5 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ลงเอย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค6 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค7 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – อยากจะลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค8 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค9 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – เจ็บแต่ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค10 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – คงเดิม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค11 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค12 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ยืนหยัด ยืนยง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค13 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – อย่าเลย ขอบใจ.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์1 – เกี่ยวก้อย – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์2 – แทนคำนั้น – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์3 – หัวใจสะออน + สิทธิ์ของเธอ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์4 – อยากจะลืม – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์5-MED~1.MP3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์6 – หนึ่งมิตรชิดใกล้ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์7 – ให้เธอ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์8 – ก็เคยสัญญา – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์9 – เธอปันใจ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์10 – รักเธอเสมอ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์11 – ยินยอม – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์12 – ลงเอย – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์13 – ทำดีได้ดี – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์14 – คนสุดท้าย – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์15 – ได้อย่างเสียอย่าง – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์16 – ร่ำไร – Concert อัสนี & วสันต์.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track1 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รักชนะทุกอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track2 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รักใครไม่เป็น.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track3 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คนสุดท้าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track4 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คนหัวใจสิงห์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track5 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – น้ำเอยน้ำใจ (2009).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track6 – อัสนีย์ Ft. แอ๊ด คาราบาว – ทรงพระเจริญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track7 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เรือนแพ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track8 – อีสซึ่น – อยากให้เธอรู้.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 11 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – เบิกโรง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 12 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – เพลงป่า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 13 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 14 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 15 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 16 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 17 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – วัวลืมตัว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 18 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 19 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 110 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 111 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – ฉันเสียดาย + ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 21 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – เบิกโรง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 22 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – เสียวรำพึง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 23 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – ไม่เป็นไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 24 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 25 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 26 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – เดี่ยวกลอง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 27 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – เลยตามเลย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 28 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – สิทธิ์ของเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 29 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – Medley (บังเอิญ + บังอร + ยินดี + กุ้มใจ + ข้าวเย็น).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 210 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 211 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 212 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – คนสุดท้าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 213 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – ลูกผู้ชาย.mp3

อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #21. นิโคล เทริโอ – ยินยอม.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #22. ตุ้ย ธีรภัทร์ – I LOVE YOU.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #23. แพท สุธาสินี – คนสุดท้าย.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #24. แมว จิรศักดิ์ – ร่ำไร.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #25. อ้อม สุนิสา – วัวลืมตัว.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #26. Zita Zalai – ห้องของฉัน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #27. ไมค์ ภิรมย์พร – หัวใจสะออน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #28. พลพล – อย่าเลย ขอบใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #29. เสาวนิตย์ นวพันธ์ – คนหลายใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #210. พิชัย จิราธิวัฒน์ – ลาก่อน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #211. พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ขลุ่ยผิว.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #212. แพท สุธาสินี – คนสุดท้าย (Backing Track).mp3

อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #11. โต Sillyfools – ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #12. ลงเอย พี่น้องร้องเพลง อัสนี-วสันต์ – ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #13. หนุ่ย Oho – ลงเอย.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #14. ปุ๊ อัญชลี – ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #15. มาช่า วัฒนพานิช – ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #16. ใหม่ เจริญปุระ – ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #17. โจ-ก้อง – ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #18. แอม เสาวลักษณ์ – เธอปันใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #19. เสก Loso – อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #110. ปู Blackhead – อยากจะลืม.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #111. เสก-หนุ่ย-ปู-โต-โจ-ก้อง – สุขใจ.mp3

อัสนี-วสันต์ รวมฮิต1 รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต2 ลงเอย.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต3 ยินยอม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต4 ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต5 หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต6 ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต7 หัวใจสะออน.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต8 ลาก่อน.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต9 เธอปันใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต10 รำไร.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต11 อยากจะลืม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต12 คงเดิม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต13 เกี่ยวก้อย.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต14 ลาก่อน (บรรเลง).mp3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *