คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวด

สองสิงห์คะนองลำ – มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน

01. สิงห์คะนองลำ มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
02. อยากลืมผู้หญิงคนนั้น มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
03. กุหลาบแดง มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
04. แยกทางเพราะห่างเหิน มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
05. ฝากเสียงลำถามเสียงใจ มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
06. เหล้ากลมสุดท้าย มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
07. แพ้รบสนามรัก มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
08. คิดฮอดสาวฟังลำ มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
09. ลำล่อง สายลมฟ้องว่าน้องลืม มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน
10. ลำล่อง ลำลาหน้าฮ้าน มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน